Együttműködő partnerek

Az egyes jogkérdések gyakran komplex, más szakmai körök bevonását is igénylő megoldásokat kívánnak, ezért ügyvédi irodám munkáját a megbízások sikeres teljesítése érdekében stratégiai együttműködés segíti egy-egy tapasztalt és felkészült gazdasági tanácsadóval, adótanácsadóval, könyvvizsgálóval, szabadalmi ügyvivővel, ingatlanközvetítővel, magánnyomozó és követeléskezelő társasággal, továbbá dr. Asztalos Gábor egyéni ügyvéddel, illetve egy kanadai, egy francia, egy svájci  és egy USA-beli ügyvédi irodával.

A szakmai felkészültség jelentősége

A jogszabályi háttér még mindig gyakori változásainak követése elengedhetetlenné teszi a szakmai tudás folyamatos korszerűsítését, hozzáigazítását a jogi normák által nyújtott lehetőségekhez, ezért ügyvédi irodám szakirodalmi felszereltségét folyamatosan bővítem és aktualizálom, továbbá az egyes jogterületeket érintő változásokban rejlő lehetőségek mélyebb megismerése érdekében célirányos szakmai továbbképzéseken veszek részt.

Szoboszlai Péterdr. Szoboszlai Péter
ügyvédjelölt
(drszoboszlai@drgaudi.hu)

2012-ben diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az ügyvédi irodával már egyetemi tanulmányaim alatt kapcsolatba kerültem, az államvizsgához szükséges kötelező gyakorlatomat itt végeztem kitűnő minősítéssel.
Az egyetem befejeztével végrehajtói irodában helyezkedtem el, ahol először jogi előadóként, majd végrehajtójelöltként dolgoztam.
2014. márciusában – mintegy másfél évnyi végrehajtási területen eltöltött idő után – dr. Gaudi-Nagy Tamás megkeresését elfogadva kerültem az irodába, ahol jelenleg ügyvédjelöltként dolgozom.
Szívemhez a polgári jogág áll közelebb, előző munkahelyemen szerzett tapasztalatok alapján szakterületemnek mondhatom a fizetési meghagyásos, a végrehajtási és egyéb nemperes eljárásokat.