Bemutatkozás

Ezt a honlapot dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 14938 lajstromszámmal bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók (www.magyarugyvedikamara.hu). Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.

Személyi adatok:

Név: dr. Gaudi-Nagy Tamás

Nyelvismeret:

- angol: magyar állami felsőfokú A típusú nyelvvizsgaként honosított
Pitman Higher Intermediate nyelvvizsga,
illetve magyar állami középfokú nyelvvizsga, tárgyalóképes
írásbeli és szóbeli jogi nyelvismeret
- német: középfokú nyelvvizsga, megbízható jogi nyelvismeret
- francia: alapfokú nyelvismeret

Végzettség és képesítés:

1990-1992 József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
1992-1995 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogi diploma
1997. szeptember ELTE Jogi Továbbképző Intézet: Európai szakjogász stúdium megkezdése
1998. február Jogi szakvizsga bizonyítvány megszerzése kitűnő eredménnyel
1998. május Ügyvédi kinevezés a Budapesti Ügyvédi Kamarában
2001. november 20. Európa jogi szakjogász szakoklevél megszerzése
2003. október Felvétel a közvetítők Igazságügyi Minisztérium által vezetett névjegyzékébe

Szakmai szervezeti tagság:
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Hobbik:

Természetjárás, zenehallgatás, olvasás, sport, utazás

Társadalmi tevékenység:

Alapító tagja és tiszteletbeli elnöke (1998-2007 között elnök) vagyok a Magyar Csodaszarvas Egyesületnek, amely a Kárpát-medencében élő magyar közösség kulturális örökségének megóvásáért és fiataljaink nemzeti öntudatának megerősítéséért dolgozik.

2004 augusztusa óta kuratóriumi tagja, 2005. októbere óta kuratóriumi ügyvezetője is vagyok a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak (http://www.nja.hu) , amely szervezet fő célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) útján a magyar nemzethez tartozóknak, akiket a nemzeti érdekek védelmezése miatt valamilyen módon jogsérelem ér hatékony és színvonalas jogi védelmet adjon, illetve a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseket jogi segítséggel támogassa.

2010. május 14-től 2014. május 6-ig  országgyűlési képviselő voltam, a Jobbik Magyarországért Mozgalom budapesti területi listáján szereztem mandátumot. A felszólalási adatokat figyelembe véve a második, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésen megtett közel 100 felszólalást beszámítva a ciklus legaktívabb képviselőjének minősülök. Két állandó bizottság: az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, illetve az emberi jogi és vallásügyi bizottságának a tagja voltam, továbbá számos eseti és albizottságnak, így többek között a 2002-2010. közötti az állam részéről elkövetett politikai szabadságjog-sértéseket kivizsgáló albizottság  és a 2002-2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság alelnöke voltam. Ezen időszak alatt 2010-2012 között a Nyugat-Európai Unió Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának tagja, illetve 2010-2014 között az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának tagja voltam. 2012-től az Európai Parlamentben dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő jogi és politikai tanácsadója vagyok.  Közéleti tevékenységemmel kapcsolatos honlapom címe: www.gaudinagytamas.hu

Szakmai gyakorlat:

1993. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, Személyi Kárpótlási
Főosztály, ügydöntő határozathozatali tevékenység
1994. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, Jogi Főosztály,
ellenkérelem készítés
1994. aug. – szept. Bírósági gyakorlat Pesti Központi Kerületi Bíróságon
polgári ügyszakon
1995. febr.- okt. Tartalékos parancsnoki katonai szolgálat, leszerelés
humán szolgálatos hadnagyi rendfokozattal, három hónap gyakorlat a MH
Parancsnokság Kártérítési Osztályon: ügydöntő jogi előadói tevékenység
katonai szolgálat folytán keletkezett károk kártérítési ügyeiben
1995. nov. - Dr.Asbóth- Dr. Biczi- Dr. Kátai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda
1997. jún. ügyvédjelölti munkaviszony
1997. aug. – Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda
1998. máj. ügyvédjelölti munkaviszony
1998. május 6. – Egyéni ügyvédi tevékenység megkezdése
1999. okt. – 2000. jan. Igazságügyi Minisztérium – parlamenti
titkárságvezető közszolgálati jogviszonyban, a tárca jogalkotási
feladatainak koordinálása a törvényhozási folyamat során
2000. februártól ügyvédi tevékenység folytatása -