Bemutatkozás

Ezt a honlapot dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 14938 lajstromszámmal bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók (www.magyarugyvedikamara.hu). Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.

Személyi adatok:

Név: dr. Gaudi-Nagy Tamás

Nyelvismeret:

- angol: magyar állami felsőfokú A típusú nyelvvizsgaként honosított
Pitman Higher Intermediate nyelvvizsga,
illetve magyar állami középfokú nyelvvizsga, tárgyalóképes
írásbeli és szóbeli jogi nyelvismeret
- német: középfokú nyelvvizsga, megbízható jogi nyelvismeret
- francia: alapfokú nyelvismeret

Végzettség és képesítés:

1990-1992 József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
1992-1995 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogi diploma
1997. szeptember ELTE Jogi Továbbképző Intézet: Európai szakjogász stúdium megkezdése
1998. február Jogi szakvizsga bizonyítvány megszerzése kitűnő eredménnyel
1998. május Ügyvédi kinevezés a Budapesti Ügyvédi Kamarában
2001. november 20. Európa jogi szakjogász szakoklevél megszerzése
2003. október Felvétel a közvetítők Igazságügyi Minisztérium által vezetett névjegyzékébe

Szakmai szervezeti tagság:
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Hobbik:

Természetjárás, zenehallgatás, olvasás, sport, utazás

Társadalmi tevékenység:

Alapító tagja és tiszteletbeli elnöke (1998-2007 között elnök) vagyok a Magyar Csodaszarvas Egyesületnek, amely a Kárpát-medencében élő magyar közösség kulturális örökségének megóvásáért és fiataljaink nemzeti öntudatának megerősítéséért dolgozik.

2004 augusztusa óta kuratóriumi tagja, 2005. októbere óta kuratóriumi ügyvezetője is vagyok a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak (http://www.nja.hu) , amely szervezet fő célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) útján a magyar nemzethez tartozóknak, akiket a nemzeti érdekek védelmezése miatt valamilyen módon jogsérelem ér hatékony és színvonalas jogi védelmet adjon, illetve a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseket jogi segítséggel támogassa.

2010. május 14-től 2014. május 6-ig  országgyűlési képviselő voltam, a Jobbik Magyarországért Mozgalom budapesti területi listáján szereztem mandátumot. A felszólalási adatokat figyelembe véve a második, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésen megtett közel 100 felszólalást beszámítva a ciklus legaktívabb képviselőjének minősülök. Két állandó bizottság: az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, illetve az emberi jogi és vallásügyi bizottságának a tagja voltam, továbbá számos eseti és albizottságnak, így többek között a 2002-2010. közötti az állam részéről elkövetett politikai szabadságjog-sértéseket kivizsgáló albizottság  és a 2002-2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság alelnöke voltam. Ezen időszak alatt 2010-2012 között a Nyugat-Európai Unió Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának tagja, illetve 2010-2014 között az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának tagja voltam. 2012-től az Európai Parlamentben dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő jogi és politikai tanácsadója vagyok.  Közéleti tevékenységemmel kapcsolatos honlapom címe: www.gaudinagytamas.hu

Szakmai gyakorlat:

1993. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, Személyi Kárpótlási
Főosztály, ügydöntő határozathozatali tevékenység
1994. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, Jogi Főosztály,
ellenkérelem készítés
1994. aug. – szept. Bírósági gyakorlat Pesti Központi Kerületi Bíróságon
polgári ügyszakon
1995. febr.- okt. Tartalékos parancsnoki katonai szolgálat, leszerelés
humán szolgálatos hadnagyi rendfokozattal, három hónap gyakorlat a MH
Parancsnokság Kártérítési Osztályon: ügydöntő jogi előadói tevékenység
katonai szolgálat folytán keletkezett károk kártérítési ügyeiben
1995. nov. - Dr.Asbóth- Dr. Biczi- Dr. Kátai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda
1997. jún. ügyvédjelölti munkaviszony
1997. aug. – Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda
1998. máj. ügyvédjelölti munkaviszony
1998. május 6. – Egyéni ügyvédi tevékenység megkezdése
1999. okt. – 2000. jan. Igazságügyi Minisztérium – parlamenti
titkárságvezető közszolgálati jogviszonyban, a tárca jogalkotási
feladatainak koordinálása a törvényhozási folyamat során
2000. februártól ügyvédi tevékenység folytatása -

 2023 – 25 éve vagyok ügyvéd !

Ez a negyedévszázados évforduló alkalmat ad arra, hogy az ember számvetést végezzen, visszatekintsen.

Ennek során számtalan kemény jogvitában kellett helytállnom, ezernyi jogügyletben és jogvitában eljárnom mindvégig képviselve legjobb tudás szerint ügyfeleimet.

Kimondhatatlan mennyiségű erőfeszítés, küzdelem, koncentráció, szívós munka, érzelem és sorstapasztalás.

Soha nem voltam az, aki minden ügyet vállal: az ügyvállalásban és az ügyek vitelében mindig igyekeztem és igyekszem az általam vallott és képviselt értékeket érvényesíteni.

Büszke vagyok az elért eredményeimre, sikereimre, jobbító hatású egyéni és közösségi emberi sors-alakításokra !

És arra is, hogy ezen időszak alatt sok kíváló kollégától tanulhattam, számos remek kollégával dolgozhattam együtt, mint ahogy különösen büszke vagyok a mostani, velem együtt négyfős csapatomra, akiknek köszönöm az elkötelezett és eredményes együttműködést.

Az időnként jelentkező kudarcokból, hibákból és méltánytalan eljárásokból pedig mindig tanulni, építkezni törekszem.

2023. szeptember 1-jén hozzátartozókkal, barátokkal, kollégákkal és ügyfelekkel együtt egy felejthetetlen évfordulós rendezvényen ünnepeltem meg az évfordulót és merítettem ezáltal is erőt a elkövetkezendő esztendőkre.

Hangulatképek:

 

 Az pedig különös büszkeséggel tölt el, hogy hivatalosan már 19 éve nemzeti jogvédő ügyvédként szolgálom nemzetemet és védem, képviselem jogsértett honfitársaimat határon innen és túl ! Nemzeti jogvédő munkásságomról a a Nemzeti Jogvédő Szolgálat honlapján lehet tájékozódni, amelynek  ügyvezetője vagyok.  Ennek jegyében vallom, hogy soha nem engedek az ügyfelek és a magyarság  jogaiból, szakmai mottóm pedig az is, hogy „célom, hogy a jog ne a kifosztés és elnyomás eszköze legyen, hanem a közjót szolgálja és biztosítsa az magyar emberek szabadságát, méltóságát, biztonságos, büszke és boldog életét.”

Szívemhez nagyon közel áll az egyébként nem jogász Márai Sándor írónak az ügyvédi hivatás morális talapzatát remekül megragadó alábbi gondolatsora: 

“Ha jó ügyet védsz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik veled? Letepernek, megrágalmaznak, kirabolnak, meggyaláznak? Vádakkal fordulnak ellened, hamisan ítélnek? Mindez nem változtat azon, hogy az ügy, melyet védtél, jó volt, s ezért jó volt az, amit csináltál, mikor a jó ügy védelmére szegődtél. Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az ügy igazával, melyet meg kell védened. Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek, vádolhatnak, de meg nem hazudtolhatnak, elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó ügyet védesz.”

Köszönöm a Jóistennek, drága néhai szüleimnek-nagyszüleimnek, szeretteimnek, barátaimnak és kollégáimnak a biztatást, támogatást és az ügyfeleimnek a bizalmat, amelyet mindig igyekszem megszolgálni szívós, eredményességre törekvő és tisztességgel szakmai munkával  !