Együttműködő partnerek

Az egyes jogkérdések gyakran komplex, más szakmai körök bevonását is igénylő megoldásokat kívánnak, ezért ügyvédi irodám munkáját a megbízások sikeres teljesítése érdekében stratégiai együttműködés segíti egy-egy tapasztalt és felkészült gazdasági tanácsadóval, adótanácsadóval, könyvvizsgálóval, szabadalmi ügyvivővel, ingatlanközvetítővel, magánnyomozó és követeléskezelő társasággal, informatikai szakértőkkel illetve egy kanadai, egy francia, egy svájci  és egy USA-beli ügyvédi irodával.

A szakmai felkészültség jelentősége

A jogszabályi háttér még mindig gyakori változásainak követése elengedhetetlenné teszi a szakmai tudás folyamatos korszerűsítését, hozzáigazítását a jogi normák által nyújtott lehetőségekhez, ezért ügyvédi irodám szakirodalmi felszereltségét folyamatosan bővítem és aktualizálom, továbbá az egyes jogterületeket érintő változásokban rejlő lehetőségek mélyebb megismerése érdekében célirányos szakmai továbbképzéseken veszek részt.

Szoboszlai Péterdr. Szoboszlai Péter
egyéni ügyvéd
(drszoboszlai@drgaudi.hu)

Ügyvédjelölti éveimet dr. Gaudi-Nagy Tamás irodájában töltöttem, akivel szakvizsgáim letételét követően is megmaradt a munkakapcsolat immár partner ügyvédi együttműködés keretében. Szakterületemnek mondhatom a személyiségi peres, a fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárásokat.