Jogi hírek

Mediáció – Közvetítői eljárás

A jogviták bírósági út elkerülésével történő megoldásának leghatékonyabb eszköze a mediációs, más néven közvetítői eljárás. 2003. március 17-én hatályba lépett a közvetítői tevékenységéről szóló 2002. évi LV. törvény, amely részletesen tartalmazza a közvetítési eljárás szabályait.

A közvetítés egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítést végző személy legfontosabb feladata az, hogy a feleket hozzásegítse a jogvita egyezséggel történő lezárásához. Ebben az eljárásban a közvetítőként eljáró személy nem vizsgálja a felróhatóságot, jogellenességet, nem állapít meg felelősséget, hanem csupán mediálja, közvetíti az egyezség létrejöttét. Az eljárás teljes egészében a felek önkéntességén alapul, minden mozzanatához a felek megegyezése szükséges.

A mediáció (közvetítés) tehát a konfliktus megoldásának útja, azaz olyan eljárás, amelyben a semleges, kompetens és a konfliktussal nem érintett személy (közvetítő) módszeres kommunikációs stratégia felhasználásával a vitában álló feleket olyan helyzetbe hozza, hogy a saját felelősségükre az általuk meghatározott célt, továbbá az egyezség létrehozásához vezető utat megtalálják, s így létrejöjjön a minden érintett számára elfogadható megegyezés. A megegyezés eltérő jogokat és kötelezettségeket is megállapíthat azoktól, amelyek a feleket egy bírósági eljárás során egyébként megilletnék.

A közvetítés lényeges eleme, hogy a szembenálló feleket a közvetítő a lehető legmegfelelőbb megoldáshoz juttassa el, melynek eredményessége esetében egyezség, részegyezség, megállapodás jön létre.

Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett közvetítői névjegyzékbe 2003. október 31-én kelt IM/IGKOD/2003/KÖZVET/1583 számú határozattal felvételre kerültem, mint bejegyzésre jogosult közvetítő, ezért készséggel állok rendelkezésre a megoldandó jogviták közvetítői eljárás útján történő rendezése érdekében.