MINDENNAPI JOGÜGYEINK

MINDENNAPI JOGÜGYEINK

c. cikk az Ecseri Önkormányzat kiadásában havonta megjelenő Cserfa c. lapja számára
(Megjelent: 2000. januárban az Ecseri Önkormányzat kiadásában
havonta megjelenő Cserfa c. lapban)
Napjainkban a polgárok egyre többször kerülnek olyan helyzetbe, amikor döntő jelentőségű jogi kérdésekben kell egyedül dönteniük és ehhez sokszor – érhetően – nincs meg a kellő szakmai támaszuk.

Gondoljunk csak az ingatlanokkal kapcsolatos ügyekre (eladás, vétel, bérlet, telekegyesítés, művelési ág módosítás, építési engedélyezés stb.) a családjogi kérdésekre (vagyonjogi szerződés, gyermekek jogai, válás eletében a gyermekelhelyezés, láthatás stb.) a munkajogi kérdésekre (munkaszerződés, munkaügyi jogviták, munkavállalói jogok érvényesítése stb ), befektetésekkel kapcsolatos ügyekre (banki ügyletek, tőzsdei ügyletek, biztosítási ügyek, lakástakarékossági ügyek stb.) vagy bármely jogvitát kiváltó mindennapi konfliktusra (minőségi hibás áru vásárlása, szomszédjogi viták, gépjárművel kapcsolatos ügyek) és még nagyon hosszan lehetne folytatni a sort.

És ez a vázlatos lista még nem is vonatkozik a lakosság azon jelentős részére, akik valamilyen vállalkozási tevékenységet folytatnak. Náluk a mindennapi jogügyek sora kibővül a vállalkozásokra vonatkozó sűrű jogszabály-erdővel.

Hogy mindez miért van így?

1990 óta szinte a teljes magyar jogrendszer átalakult, a piacgazdaság pedig új típusú ügyek tömegeit hozta magával. Az új jogrend megalkotása, és megszilárdulása évtizedekig tart. A jogalkalmazó (polgár, hatóság, bíróság stb.) sokkal könnyebb helyzetben van például Nagy-Britanniában, ahol a letisztult szokásjog több száz év óta töretlenül és lényegében változatlanul működik. Nálunk még minding túl sok a jogszabályváltozás, ennek követése bizony még a jogi szakemberek számára is okoz nehézségeket.

Ebben a helyzetben a jogilag nem képzett, egyszerű jogkeresőnek igen nehéz a dolga. Megpróbál a döntései előtt információkat összecsipegetni és ekkor óhatatlanul szükség van korrekt és tárgyszerű forrásra, ahol ezt meg tudja tenni. Nem vitatva a baráti tanácsok, ismerősi értesülések jelentőségét le kell szögezni az elsődleges források fontosságát. Minden jogi ügy ugyanis egyedi jogalkalmazást kíván. A jogban járatlan személyek számára a saját ügye és a megoldási alapul vett “ismerősi” jogeset közti, néhány olyan apró különbség nem okoz problémát, amelyekről később kiderülhet, hogy a két ügy teljesen más döntést igényel.

Elsődleges források a jogszabályok és szakkönyvek, azonban ezek nem férhetők hozzá széles körben. Sokkal hatékonyabb és eredményesebb lehet egy jogban járatos szakember adott ügyre szabott tanácsa. Ezzel rengeteg későbbi problémát el lehet kerülni. Tény, hogy manapság az ügyvédi szolgáltatás nem olcsó, de ha azt időben és pontosan kapja meg a polgár, akkor végső soron minden esetben kifizetődő.

Az Ecseri Teleház felismerte a jogi tanácsok fontosságát, ezért tevékenységi körét kibővítve a helyi lakosok számára 2000. februártól 3. hetéből, kéthetente csütörtök önként 18-20 óra között a Művelődési Házban a Teleház klubhelyiségében ingyenes jogi tanácsadást nyújt dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd közreműködésével.

Az egyedi problémák megoldásának elősegítése mellett, a jogi ismeretek általános bővítése érdekében viszont e lap hasábjain mostantól “Mindennapi jogügyeink” címmel Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd szerkesztésében jogi rovat indul. A rovat két részből áll: egyrészt minden számban lesz egy-egy jogterülettel kapcsolatos legfontosabb általános jogi ismereteket összefoglaló cikk, másrészt minden alkalommal e lap hasábjain adunk választ egy vagy két jogi üggyel kapcsolatos olvasói levélre, természetesen név és cím nélkül.

A jogi rovat igyekszik a Kedves Olvasók segítésére lenni, kapacitása keretei között válaszol a feltett kérdésekre.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!